efter Shais Anees
Tilføjet dato: fredag 18 september, 2020

BOGANMELDELSE
Af 'The Exorcist Tradition In Islam' af Dr. Abu Ameenah Bilal Philips, Al-Hidaayah Publishing & Distribution Ltd 2007.

Titlen på bogen er ikke præcis 'rammende' for afhandlingen, som denne bog er, da bogen i stor stil også indbefatter exorcisme inden for kristendommen og en smule inden for jødedommen, endog hoved-indholdet af bogen omhandler exorcisme inden for islam. Det behandler bogen både i historisk sammenhæng og nutidigt med kilder fra hellige skrifter, såsom Quranen, Sunnah (hadith), Biblen m.m.

Bogen skal ses som en STOR afhandling, som den bærer præg af, sådan som den er opdelt. Først præsenteres relevante begreber grundigt i hvert kapitel for dernæst at behandle kapitlets emne.

Afhandlingen starter med at præsentere beviser for ånde-verdenen, herunder sjælen, engle og jinn. Bagefter gennemgås ånde-besættelse, herunder de forsk. former for besættelse (onde øjne, sort magi og jinn), men myter, rygter og traditioner bliver også nævnt. Så kommer til slut afhandlingens 'data', både i form af tabeller, men også spørgsmål og resultater, profil af en moderne exorcist, samt diskussion af alt hvad bogen har omhandlet indtil nu - diskussionen skal ses som en sammenfatning og sammenligning af islamisk exorcisme med andre religioners exorcisme. Til sidst i bogen kommer interviews af en stor række muslimske exorcister fra forskellige lande.

Den mest interessante del - som er exorcisme i islam og som titlen på bogen referer til - forefindes midt i bogen og til slut, hvorfor jeg har allermest nærstuderet disse sider.

Bogen favner meget bredt, da den undersøger exorcisme inden for både islam og kristendommen, selvom bog-titlen hentyder til kun at omhandle inden for islam. Men det er nu interessant 'ekstra viden' at få, hvordan exorcisme historisk set har udviklet sig, også inden for kristendommen og fx jødedommen, som bogen ved sidstnævnte kort også kommer omkring.

Personligt synes jeg, at bogen er svær at læse, da der er anvendt mange svære engelske ord, men her kan en ordbog i form af en app være meget behjælpelig og hurtigt at bruge. Delen med interviews - sidst i bogen - er dog ligetil til at forstå.

Da jeg mest har interesse for exorcisme inden for islam, har jeg overordnet set mest fundet bogens anden halvdel mest interresant og lidt før dette.

I det hele synes jeg, at bogen kommer godt og grundigt omkring 'onde øjne' (arabisk: ayn, urdu: nazeer), sort magi (arabisk: sihr, urdu: jadoo) og jinn, som er de forskellige former for besættelse. Så har man interesse for dette, kan bogen varmt anbefales.

Mvh. Shais Anees
18.9.20

Rating: 5 ud af 5 stjerner! [5 ud af 5 stjerner!]}

Produkter Produkter