Fortræffeligheden af nattebønnen - Qiyam al-layl.
Shaykh Faraz Rabbani.

Qiyam al-layl eller bevågenheden om natten er en kilde til stor spirituel energi. Koranen anbefaler den som udnytter de tidlige timer af hver eneste dag i at beskæftige sig med ihukommelsen af Allâh: "Er den der inderligt beder i nattetimerne kastet med ansigtet i jorden eller stående [i tilbedelse] og som sætter sit håb i sin Herres barmhjertighed - [som den der ikke gør dette]? Sig 'Er de ens - som de der ved og de der ikke ved?' Det er de der er udstyret med forståelse der modtager formaning." [Az-Zumar 39:9]

"Og i en vis del af natten (også) udfører bøn og med det (feks. reciterer Koranen under bøn) som en supplerende bøn (Tahajjud valgfri bøn - Nawafil) for dig (O Muhammad (fvmh)). Det kan være at din Herre vil rejse dig til Maqam Mahmud (en plads af prisning og ære), feks., æren af forbøn på Dommedagen)." (17:79)

"Deres sider opgiver deres senge..." (32:16)

"De plejede kun at sove lidt om natten [ved at påkalde deres Rabb (Allâh) og bad med frygt og håb]." (51:17)

Profeten (fvmh) har sagt: "Opretholde qiyam al-layl. Det var måden for de retskafne der kom før jer, det trækker jer tættere på jeres Herre, gør bod for jeres synder, forbyder jer fra ondskab og beskytter legemet fra sygdom." - Tirmidhi

"Aishah (må Allâh være tilfreds med hende) berettede: Profeten (fvmh) blev stående (i tilbedelse) så længe at huden på hans fødder sprækkede. Jeg spurgte ham: "Hvorfor gør du dette, da du er blevet tilgivet for dine tidligere og fremtidige synder?" Han sagde, "Skal jeg ikke være en af Allâhs taknemmelige slaver?" [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith er allerede nævnt. Det er genfortalt her for at illustrere Profetens (fvmh) lærdom mht. Qiyam ul-lail. Den fortæller os at:

o Nafl bønnen skal udføres med fuld koncentration og fred i sindet.

o Jo mere man er udstyret med gaver fra Allâh jo større taknemmelighed og tilbedelse skal man udtrykke for disse over for Allâh.

o Den bedste tid for at vise ens ydmyghed over for Allâh og tilbedelse er den sidste tid på natten.

"Ali (må Allâh være tilfreds med ham) berettede: Profeten (fvmh) besøgte mig og Fatimah (må Allâh være tilfreds med hende) en nat og sagde, "Opretholder I ikke bønnen (om natten)?" [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith fortæller os at man også skal vække andre om natten for bøn så de også kan benytte sig af fordelene ved at udføre bønnen på dette bestemte tidspunkt.

"Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab (må Allâh være tilfreds med dem) berettede ved autoriteten af sin far at Allâhs Sendebud (fvmh) sagde, "Sikke en fortræffelig mand 'Abdallah er! Hvis bare han kunne udføre den valgfrie bøn om natten." Salim sagde at efter dette sov (hans far) 'Abdallah meget lidt om natten. [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith udpeger fortræffeligheden af 'Abdullah bin 'Umar (må Allâh være tilfreds med dem) såvel som fortjenesterne af Qiyam ul-lail.

"Abdallah bin Salam (må Allâh være tilfreds med dem) berettede: Profeten (fvmh) sagde, "O folk, fremme jeres hilsner, give mad (til fattige og nødlidende) og udføre bøn når andre sover så I kan komme sikkert i Paradiset." [At-Tirmidhi].

Kilder:

o "In the Early Hours" af Khurram Murad, kapitel to.

o "Riyad-us-Saliheen" Bog otte, kapitel 212. Fortræffeligheden af nattebønnen - Qiyam al-layl.
Shaykh Faraz Rabbani.

Qiyam al-layl eller bevågenheden om natten er en kilde til stor spirituel energi. Koranen anbefaler den som udnytter de tidlige timer af hver eneste dag i at beskæftige sig med ihukommelsen af Allâh: "Er den der inderligt beder i nattetimerne kastet med ansigtet i jorden eller stående [i tilbedelse] og som sætter sit håb i sin Herres barmhjertighed - [som den der ikke gør dette]? Sig 'Er de ens - som de der ved og de der ikke ved?' Det er de der er udstyret med forståelse der modtager formaning." [Az-Zumar 39:9]

"Og i en vis del af natten (også) udfører bøn og med det (feks. reciterer Koranen under bøn) som en supplerende bøn (Tahajjud valgfri bøn - Nawafil) for dig (O Muhammad (fvmh)). Det kan være at din Herre vil rejse dig til Maqam Mahmud (en plads af prisning og ære), feks., æren af forbøn på Dommedagen)." (17:79)

"Deres sider opgiver deres senge..." (32:16)

"De plejede kun at sove lidt om natten [ved at påkalde deres Rabb (Allâh) og bad med frygt og håb]." (51:17)

Profeten (fvmh) har sagt: "Opretholde qiyam al-layl. Det var måden for de retskafne der kom før jer, det trækker jer tættere på jeres Herre, gør bod for jeres synder, forbyder jer fra ondskab og beskytter legemet fra sygdom." - Tirmidhi

"Aishah (må Allâh være tilfreds med hende) berettede: Profeten (fvmh) blev stående (i tilbedelse) så længe at huden på hans fødder sprækkede. Jeg spurgte ham: "Hvorfor gør du dette, da du er blevet tilgivet for dine tidligere og fremtidige synder?" Han sagde, "Skal jeg ikke være en af Allâhs taknemmelige slaver?" [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith er allerede nævnt. Det er genfortalt her for at illustrere Profetens (fvmh) lærdom mht. Qiyam ul-lail. Den fortæller os at:

o Nafl bønnen skal udføres med fuld koncentration og fred i sindet.

o Jo mere man er udstyret med gaver fra Allâh jo større taknemmelighed og tilbedelse skal man udtrykke for disse over for Allâh.

o Den bedste tid for at vise ens ydmyghed over for Allâh og tilbedelse er den sidste tid på natten.

"Ali (må Allâh være tilfreds med ham) berettede: Profeten (fvmh) besøgte mig og Fatimah (må Allâh være tilfreds med hende) en nat og sagde, "Opretholder I ikke bønnen (om natten)?" [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith fortæller os at man også skal vække andre om natten for bøn så de også kan benytte sig af fordelene ved at udføre bønnen på dette bestemte tidspunkt.

"Salim bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab (må Allâh være tilfreds med dem) berettede ved autoriteten af sin far at Allâhs Sendebud (fvmh) sagde, "Sikke en fortræffelig mand 'Abdallah er! Hvis bare han kunne udføre den valgfrie bøn om natten." Salim sagde at efter dette sov (hans far) 'Abdallah meget lidt om natten. [Al-Bukhari og Muslim].

Kommentar: Denne hadith udpeger fortræffeligheden af 'Abdullah bin 'Umar (må Allâh være tilfreds med dem) såvel som fortjenesterne af Qiyam ul-lail.

"Abdallah bin Salam (må Allâh være tilfreds med dem) berettede: Profeten (fvmh) sagde, "O folk, fremme jeres hilsner, give mad (til fattige og nødlidende) og udføre bøn når andre sover så I kan komme sikkert i Paradiset." [At-Tirmidhi].

Kilder:

o "In the Early Hours" af Khurram Murad, kapitel to.

o "Riyad-us-Saliheen" Bog otte, kapitel 212.
 
Artiklen blev udgivet d. 09/06/2005.

Der er i øjeblikket ingen artikler under dette emne.
 
Produkter Produkter